jak dzialamy

KAAE posiada dwie wyspecjalizowane brygady, każda z nich posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy, którą wykonuje.
Oba zespoły
składają się z pięciu osób.

Pierwsza z nich zajmuje się termoizolacją budynków metodą BSO.

Druga brygada posiada doświadczenie konstrukcyjno-budowlane.